Omuz Sıkışma Sendromu

Omuz eklemi, kas ve tendonların kombinasyonu ile birlikte geniş hareket yelpazesi oluşturan birçok
eklemden oluşur. Omuz çok farklı yapılar oluşturmasına rağmen, çok farklı problemlere karşı
savunmasızdır. Rotator manşet/kılıf problemleri, omuz ağrısının en sık sebebidir.

Omuz Anatomisi

Omuz, üç kemiktenoluşur:üst kolkemiği(humerus),kürek kemiği(scapula) veköprücük
kemiği(klavikula). Kol omuz eklemine soket şeklinde rotator manşet tarafından tutunur. Rotator
manşetin kas ve tendonları omuz eklemini kürek ve üst kol kemikleri arasında çepeçevre sarar.
Omuzun üst akromion denilen kemiği ile rotator manşet arasında bursa denilen yağlama denilen
kesesi vardır. Bursa kolumuzu hareket ettirdiğimizde rotator manşetin akromion altında rahat
kaymasını sağlar. Omuz, üç kemikoluşur:üst kolkemiği(humerus)kürek kemiği(scapula) veköprücük
kemiği(klavikula).

Rotator manşet (Cuff) omuz ağrısının yaygın bir sebebidir. Ağrı aşağıdaki nedenlerden dolayı
olabilir;
• Tendinit: Rotator manşet tendonları (kirişler) zarar ya da tahriş olabilir.
• Bursit: İltihap ve ya kabarma ile oluşan fazla sıvı veya ödem nedeniyle ağrı olabilir.
Sıkışma: Omuz ve kolumuzu yukarı kaldırdığımızda akromion ve rotator manşet
arasındaki boşluk daralmış olur. Bu durumda akromion rotator manşette tahriş yaparak
ağrıya sebep olur. Bu duruma omuz sıkışma sendromu denir ki erken tedavi edilmediğinde
ciddi problemlere yol açmaktadır.

Omuzda Sıkışma Nedenleri

Rotator manşet ağrısı genç sporcular ve orta yaşlı insanlarda yaygın olarak görülür.
Kolunu yukarı kaldıran yüzme, tenis, bezbol gibi sporla ilgilenen genç sporcularda yaygın olarak
görülür. Kağıt asma, duvar boyacıları, inşaat işçileri gibi kolunu yukarı kaldırarak çalışan kişilerdede
yatkınlık yüksektir. Ağrı aynı zamanda basit bir yaralanma ilede oluşabilir. Bazen ise görünen
belirgin bir neden olmayabilir.

Omuz Sıkışmasında Şikayet Ve Bulgular

Rotator manşet ağrısı genellikle omuz önünde belirgin şişlik ve hassasiyet ile kendini gösterir.
Kolonuzu kaldırırken ağrı ve sertlik yapabilir. Yüksek bir pozisyondan kolunuzu aşağıya doğru
indirirken ağrıda azalma olabilir.
Başlangıç belirtileri hafif olabilir.ve hastalar erken aşamada tedaviyi kabul etmezler. Bu belirtiler
şunlardır;
• Günlük aktivite ve ya dinlenme ile geçmeyen hafif omuz ağrısı
• Ağrı omuzun ön tarafından başlayın kolun yan tarafına dogru yayılır
• Kolunu kaldırma ile oluşan ani ağrı
• Tenis ve ya fırlatma sporlarında kolu havaya kaldırma ile oluşan ağrı
Sorun ilerledikçe, belirtilerde artış ve devamlılık;
• Gece ağrısı
• Güç ve hareket kaybı
• Kolunu bel arkasına yerleştirme gibi aktivitelerde zorluk, örneğin düğmelerini zorla
ilikleme ve ya fermuarını çekme...
Ağrı ani olarak gelirse ve mevcut rahatsızlık ilerlerse omuz ciddi hale gelebilir, sonuç olarak tüm
hareketler ağrılı ve kısıtlı olur.

Omuz Sıkışmasında Hekim Muayenesi

Herhangi bir alanda deformite, kas güçsüzlüğü, hassasiyet olup olamadığınına bakılır.
Omuzunuzun hareket kabilietini ölçmek için bir çok farklı yönlere kol hareketi yaptırılarak kol
gücünüz test edilir.

omuz sıkışma sendromu

Omuz Sıkışmasında Görüntüleme Tetkikleri

Röntgen: Bu tetkik rotator manşet ile ilgili yumuşak dokuları görüntülememektedir. Genellikle kemik
yapılarını, eklem ilişkisini ve rotator manşette rahatsızlık oluşturabilecek akromiondaki kemik
fazlalıkları değerledirilir.

Sol taraf normal grafi sağ tarafta ise kemik fazlalığı görülmekte olup sıkışma sebebi olmaktadır

MR ve Ultrason

Rotator Manşet gibi yumuşak dokuların tanımlanması ve değerlendirilmesinda MR ve Ulrason daha
faydalı olmaktadır. Rotator manşet ve bursadaki ödem, yangı, iltihap veya hasarı daha iyi
göstermektedir. Bazı vakalarda kısmı yırtıklarında görüntülenmesini sağlayacaktır.

Omuz Sıkışmasında Tedavi

Tedavide temel amaç ağrıyı azaltmak ve omuz fonksiyonlarını geri kazanmaktır. Tedavinin
planlamasına yaş, aktivite seviyesi ve genel sağlık durumunuza göre karar verelir.

Omuz Sıkışmasında Ameliyat Dışı Tedaviler

Dinlenme: Ağrınızın artmasına sebeb olacak hareketlerden kaçınmanızı ve kolunuzu istirah
ettirmeniz gerekir.

Fizik Tedavi: Fizyoterapist başlangıçta omuzunuzu normal pozisyonda dinlendirecektir. Daha sonra
germe egzersizleri ve rotator manşeti güçlendirme programı uygulacaktır. Özellikle germe
egzersizleri hareket açıklıgını artırmak için çok faydalıdır. Ağrılı durum geçtikten sonra kas rotator
manşet kaslarını güçlendirme egzersizleri verilecektir.

Steroid / Kortizon Enjeksiyonu

Dinlenme, ilaçlar ve fizik tedavi ağrınızı ortadan kaldırmıyorsa, lokal anestezil ile kortizon
enjeksiyonu yararlı olabilir. Kortizon çok etkili bir antiinflamatuar ilaçtır. Akromion altındaki bursanın
içine enjeksiyon yapılarak ağrı dindirilebilir.