Kalça Çürümesi (Femurbaşı Avasküler Nekroz,AVN)

Femurbaşı avasküler nekrozu hastalığı osteonekroz (çürüme) olarak da isimlendirilir.
Osteonekrozis kalça ekleminin ağrılı bir hastalığıdır. Kalça eklemine gelen kan akımının bozulduğu
durumlarda ortaya çıkar. Kan akımının olmaması durumunda kemik hücreleri ölür ve kalça eklemi
hızlı bir şekilde kireçlenir.
Osteonekroz aynı zamanda avasküler nekroz veya aseptik nekroz olarak da isimlendirilir.
Bu hastalık herhangi bir kemikte ortaya çıkabilir fakat en sık olarak kalça ekleminde ortaya çıkabilir.
Bir çok hastada her iki kalça eklemi birden tutulur.

Kalça çürümesi neden olur?

Kalça topuzuna gelen kan akımının azalması sonucu ortaya çıkar. Yeterli kan akımının olmaması
durumunda uyluk topuzundaki kıkırdak dokuları ölür ve hızlı bir şekilde baş çöker. Sonuç olarak
kıkırdak ortadan kalkar ve topuz ile yuva arasında hızlı bir kireçlenme ile sonuçlanır.

  • Yaralanma- Kalça çıkığı femur başı dolaşımını bozabilir.
  • Alkolizm
  • Uzun süreli Kortikostroid kullanımı
  • Diğer tıbbı koşullar; Keşan hastalığı, orak hücreli anemi, vaskülit gibi hastalılar

Kalça çürümesi her yaştan insanı etkilemekle birlikte, en sık olarak 40 ve 60 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlardan daha sık olarak görülür.

Kalça çürümesinde şikayetler nelerdir?

Ostenekrozun çeşitli evreleri vardır. Kalça ağrısı genellikle ilk belirtidir. Bu kasık bölgesinde ve
uylukta künt ve zonklama tarzı ağrıyı yol açar. Hastalık ilerledikçe ayakta durmak zorlaşır, kalçayı
taşımak ve yürümek ağrılı hale gelir.
Hastalığın ciddi olarak ilerlemesi 3 ay ile 1 yıl arasında sürer. Bu hastalığın erken teşhisi ile iyi
sonuçlar elde edilebilir.

Kalça çürümesinde teşhis nasıl olur?

Görüntüleme Yöntemleri

Röntgen:Kemik yapısını iyi değerlendirir. Kalça topuzundaki çökme miktarı ve derecesi hakkında iyi
bilgi verir.

MRI

Röntgen erken evre osteonekrozisi göstermeyebilir. Fakat MRI erken evrede kemik yapısı veya
femur topuzu hakkında detaylı bilgi verecektir.
Evreleme kanlanma açısından Sintigrafi çekilmelidir.

Kalça çürümesi Tedavisi

Ameliyat dışı tedavi seçenekleri;
ilaç,
koltuk değnekleri ile yük vermeme,
istirahat ,
ozon tedavileri evre 1 veya erken evrede hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp ve ağrıyı azaltıp başarılı
sonuçlar alınabilmektedir.

Özellikle ozon tedavisi ile başarılı bildirimler mevcuttur.
İleri evre hastalarda cerrahii müdahale düşünülmelidir.

Core Dekompresyon

Bu tedavi yöntemi ile femur topuzuna gelen kan akımını artırmak ve burdaki basıncı düşürmek için
femur yan tarafından femur başına doğru kanallar açılmasıdır. Oluşturulan bu kanallar femur başına
olan kan akımın artırarak beslenmesini ve dokunun kendini yenilemesini sağlar.
Eğer erken dönemde osteonekrozis yakalanırsa bu tedavi yöntemi çok başarılıdır.
Core dekompresyon ameliyatı kemik yapının kendini yenilemsine yardımcı olması için, kemik
greftleri ile desteklenebilir.

Damarlı fibula Greftleme

Diger bir tedavi seçeneği olup bacak yan kısmındaki fibula kemiği damarlı olarak alınır ve kalça
eklemine transplante edilir. Bu greft, femur topuzunda hazırlanmış olan büyük bir kanala yerleştirilir.

Kalça Protezi

Eğer kalça ekleminde kollaps yani çökme gelişmiş ve osteonekroz ilerlemiş ise bu durumda total
kalça protezi çok başırılı bir tedavidir. Bu tedavi kalça eklem hareket kabiliyetini artırır ve ağrıyı
ortadan kaldırır. Tüm tedaviler için en başarılı olanıdır.

Sonuç Olarak
Core dekompresyon tedavisi kalça ekleminde ciddi kireçlenme oluşumunu engelleyebilir fakat bu
tedaviye rağmen hastaların %25 ile %85 i total kalça protezi olmak zorunda kalırlar.Bu durum
hastalığın ilerlemesi ve evresi ve çökmenin miktarına bağlıdır.
Erken evrelerde core dekompresyon tedavi sonuçları başarılıdır. Bir çok vakada kore
dekompresyon sonrası kemik kan akımı artar ve kemik iyileşmesi düzelir. Tedavi süreci birkaç ayı
bulur ve bu süre zarfında hasta kalçaya yük vermemeli, yürüteç veya koltuk değneği kullanmalıdır.
Başarılı bir kore dekompresyon sonrası yardımsız yürüme ortalama 3 ayı bulur.
Fakat hastalık herşeye ragmen ilerler ve çökme gelişirse kalça protezi amelyatı düşünülmesi
gereken başarılı bir tedavi seçeneğidir. Kalça protezi yazımı okumak için tıklayınız