El Bileğinde Sinir Sıkışması (Karpal Tünel Sendromu,KTS)

Karpal Tünel Sendromu,bir ya da her iki elin ilk üç parmağını ( başparmak,işaret parmağı ve
orta parmak) tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3
parmağa dağılan median sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle
kendini gösterir.
Genellikle 40 – 50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür.

El Bileği Anatomisi

El bileğinde median sinirin geçtiği tünele karpal tünel denir. Tünel dar olup zemininde ve
yanlarda karpal kemiklerden oluşur. Bu "U" şeklindeki kemik yatak transvers karpal ligament
isimli bağ ile örtülür. Median sinirinin bu bağ altında sıkışmasına karpal tünel sendromu denir.
Median sinir başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın duyusunu ve hareketlerini kontrol
eder. Bu tünelde median sinirle birlikte parmaklara hareket kabiliyetini veren tendonlarda
geçmektedir.

 

Karpal Tünel Sendromu Neden Olur?

Karpal tünel sendromu, tüneldeki bağ dokuları, tendonların veya transvers karpal ligamentin
kalınlaşması sonucu median sinire yapılan baskı ile oluşur. Tendon kılıflarının çevresinde
sinovium denilen kılıf olup bunların ödem ve kalınlaşması sık görülür.
KTS oluşumuna sebep olan nedenler;
Genetik ki bazı ailelerde sık görülür
• Elin aşırı kullanımı; Klavye, dantel işçiliği, el halı dokumacılığı
• Hormanal değişikler; Gebelerde sık
• İleri yaşta ve kadın cinsiyette sık görülür
• Diyabet, romatizmal hastalıklar ve troid hastalarında sık görülür
Birçok hastada ise herhangi bir sebep bulunamaz.

Karpal Tünel Sendromu Klinik Bulgular ve Şikâyet

En yaygın belirtiler;
• Uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı
• Başparmak, işaret ve orta parmakta elektriklenme
• Omuza ve dirseğe yayılan ağrı ve sızlanmalar
Belirtiler çoğunlukla yavaş yavaş başlar ve özellikle başparmak da daha fazla etkilenir. Herhangi
bir zamanda ortaya çıkar, fakat özellikle geceleri kendini hissettirir ve uykudan uyandırabilir.
Gündüz şikâyetler telefon ile konuşurken, araç kullanırken ve kitap okurken artabilir. Elini
sallama ile rahatlama hissi olur.

Belirtiler başlangıçta gelir ve gider fakat zamanla kalıcı hale gelir. Sakarlık artar, düğmeleri zor
ilikleme, bulaşık yıkarken bardak düşürme olabilir. Çok ilerlerse el kaslarında zayıflama görülür.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi Nasıl Konulur?

Sinir iletimini değerlendirmek için EMG, kemik yapıları görüntülemek için röntgen çekimi
yapılabilir.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Birçok hastada önlem alınmasına rağmen hastalık ilerleyebilir.

Cerrahi dışı tedavi;

Şikâyetler hafif ise ve sebebi bilinmeyen bir hastalık söz konusuysa aktivite kısıtlaması, atel
kullanma, ilaç ve lokal streoidler ile ameliyatsız tedavi mümkündür. Ağrıyı provoke eden
hareketlerden kaçınma önemlidir.

Cerrahi Tedavi

İlaç tedavisi ile şikâyetleri geçmeyen hastalara daha fazla zaman geçirmeden yani sinir
harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi tedaviye alınmalıdır. Cerrahi olarak sinir üzerindeki bası
ortadan kalktığında sinir üzerindeki harabiyette daha fazla ilerlemeden duracaktır Bu cerrahi
müdahale için hastanın hastanede yatması gerekmez. Ayaktan gelen bir hastada lokal anestezi
ile o bölge uyuşturulur ve gerekli gevşetme işlemi yapılır.