Omuz lif yırtıkları için ortopedi polikliniğine eklem ağrısı nedeni ile gelen hastaların en çok şikayet ettiği yerlerden bir tanesi de omuz eklemidir. Omuz eklemi vücutta birçok lifin bir araya gelerek hareket oluşturduğu bir eklemdir. 360 derece hareket edebilen bir eklemdir. Bu 360 derecelik harekete sağlarken muazzam bir lif koordinasyonu ile olmaktadır ve bu liflerin yaralanması vücudumuzdaki diğer eklemlere göre  daha fazla yaralanmaya açıktır. Omuz ağrısı veya geçmeyen omuz ağrısı yaş grubuna göre ikiye ayrılır yaşlılarda gören omuz ağrısıyla gençlerde görülen omuz ağrısının sebepleri farklıdır. Rotator manşet adı verilen yaşlanmaya bağlı olarak kendi yapısının içerisinde bulunan lifin bozulmasına bağlı yırtıklar oluşabilmektedir ve bu kendini sadece omuz ağrısı ile değil elini ağzına götürememe elini başına götürememe , elinizi başının üstünde iş yapamama  olarak gösterir. Ama genellikle hastalar gece ağrısı ve omuzun üstüne yatamama şikayetiyle doktora başvururlar. Omuz ağrısında uyarıcı ve belirleyici olan en önemli şey hasta ağrı kesicileri kullandığında ağrı kesicilere ağrıların cevap verip verememe  ağrı kesicinin etkisinin geçmesinden sonra ağrının geri gelmesi önemli bir belirtidir. Omuz ağrısının diğer bir tipi de gençlerde görülen diğer omuz kuşağı liflerinin yırtılması- yaralanmasıdır. Gençlerde ağırlıklı olarak basketbol voleybol gibi başının üzerinde iş yapanlarda spor yapanlarda görülen bir yaralanma olduğunda  ortaya çıkan omuz lif yırtılması yaralanmasıdır  . Sadece spor yapanlarda değil  eliyle başının üzerinde raf güzel cam silen, rafların üzerine ağır eşyalar yerleştirmek gibi hareketler , umut kuşağının etrafında bulunan omuz liflerinin yırtılması ve yaralanmasına sebebiyet verecektir  Kuşağındaki lifler yaralandığında  Ağrı daha çok  Gece ortaya çıkacaktır  Gündüz ağrısı da yapabilmekle beraber  daha çok gece ağrısı lif yaralanmalarına işarettir. Omuz eklemi vücudumuzdaki  360 derece hareket kabiliyetine sahip tek eklemdir. 360 derecelik dönme hareketini omuzun etrafında  yapışan birçok lif grubunun  muazzam bir koordinasyon ve çalışmasıyla yapar. Birden fazla lifin olması bu hareketleri kolaylaştırır. Fakat birden fazla lif olmasa da  yaralanma miktarını veya yaralanma derecesini artırır.  Özellikle kemiksel bir sıkıntı olduğunda sıkışma sendromu ve buna bağlı olarak suprasipinatus adını verdiğimiz özellikle konum ilk 15-20 derecelik hareketini  sağlarken  bölgedeki sıkışma bu lifin üzerinde  yaralanmaya ve yırtığa sebebiyet verecektir.